Home

De Week van het Leven wordt georganiseerd door Platform Zorg voor Leven. Het doel van dit platform is om in Nederland tijdens de Week van het Leven bewustwording te creëren voor het ongeboren leven en de achterliggende nood van vrouwen die abortus overwegen.

Het Platform Zorg voor Leven is van mening dat ieder mens recht op leven heeft, in alle levensfasen vanaf de conceptie. Daarom komt het platform op voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven, in het bijzonder voor hen die door hun ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen.

Het platform wil dat de beschermwaardigheid van het leven als centraal uitgangspunt wordt genomen en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid. Het platform zoekt daarbij steeds naar effectieve manieren om de publieke opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden.

ANBI-publicatieplicht

Het Platform Zorg voor Leven is ANBI-erkend. Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten. Het Platform Zorg voor Leven voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet.

Officiële naam

Platform Zorg voor Leven RSIN: 814943640
Het Platform Zorg voor Leven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32092811.