Bestuur en beleid

De stichting is op 19 juli 2002 opgericht en heeft ten doel dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven als centraal uitgangspunt wordt genomen in het bijzonder in de sector zorg en welzijn, maar ook daarbuiten, en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid die deze sector en daarbuiten raken.

Dit betekent dat:

  • het Platform aangaande de doelstelling bewustwording in de samenleving tot stand wil brengen en in stand wil houden;
  • het Platform een gesprekspartner wil zijn voor de regering en het parlement;
  • het Platform wil bevorderen dat patiĆ«nten en cliĆ«nten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle bejegening, een adequate begeleiding, behandeling en zorg;
  • het Platform wil bevorderen dat werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen, volledig worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening